مهران امینی - مشاور تحصیل در آمریکا

من مهران امینی مقیم نیویورک آمریکا هستم و تمامی مشاوره های تحصیلی آمریکا در زمینه ویزای تحصیلی، اخذ پذیرش و بورسیه تحصیلی را به دانشجویان ارایه می دهم.